Incentivní zájezdy jsou skvělou možností jak motivovat či odměnit  své zaměstnance nebo obchodní partnery. Z naší dlouhodobé zkušenosti je jasně vidět, že prostředky vynaložené na tento způsob motivace jsou mnohem efektivnější, než standardní postupy. Kromě samotné přípravy zájezdu na míru přímo pro vaši skupinu navrhneme celý proces motivace.

  •  Příprava například střednědobé obratové soutěže pro vaše B2B partnery, průběžná informovanost a „driving“ soutěžících
  • Příprava soutěže pro zaměstnance – zaměření na výkon, navýšení, nebo splnění cíle

 

Jsme specialista na země Jihovýchodní Asie – Vietnam, Kambodža, Thajsko, Barma, Srí Lanka. Dále jezdíme do Izraele, na Kajmanské ostrovy a na Kubu. Zájezdy jsou koncipovány převážně jako zážitkové a poznávací. Program je sestaven především s ohledem na charakter cestovatelské skupiny – od skutečně „adventure“ akcí až po poklidné a odpočinkové pobyty  zaměřené například na kulturu či potápění. Po celou dobu zájezdu se cestovatelům nepřetržitě věnují zkušení, česky mluvící průvodci.

Zájezdy jsou realizovány již od délky pěti dnů a skupiny 6 lidí v cenové úrovni dle možností zadavatele.